tirsdag den 14. februar 2012

Kort sagt om "systemet"Ikke blot PC-brug, men også forgængeren: EDB, der vel først og fremmest blev indført som "regne-maskiner", senere brugt til "arkivering" og atter senere ved sin lige-så-stil-tiende videreudvikling: "Det offentlige system" - hvorunder jo så de hemmelige informationer om afvigere, systemkritikere og potentielle oprørere, blev registreret, så de hurtigt kunne kommunikeres ud til relevante myndigheder, så de kunne gribe ind overfor unormaliteterne og anomalier!!! Hele den udvikling er en overførsel af SKRIFTENS gamle kultur og de indsigter, der er forbundet dermed, til MATEMATIKKENS endnu ældre kultur og den absolutte forstandsløshed, der er forbundet dermed - syresumpe og titaniske kampe om tid og rum i al uendelighed!!!
 
 
jhm